Här har vi listat länkar inom vårt arbetsområde.

Röstforum, klicka här!
Stockholms Musikpedagogiska Institut, klicka här!
World Voice Day, klicka här!
Svenska Sång- och talpedagogförbundet, klicka här!

 Ur Nordegren & Epstein i P1;
”Hur låter en bra röst” med Anita Heikkilä Einarsson, klicka här!

Medlemmars examensarbeten vid Logonomprogrammet, SMI
C-uppsats; självständigt, utredande forskningsarbete på högskolenivå.

”Rösten i rörelse” – En aktionsstudie i röstlig gestaltning utifrån
Labantekniken av Tove Simonsen 2021, klicka här!

”Förtroende i rösten” – En fenomenologisk undersökning av säljarens
främsta egenskap av Halina Larsson Diver 2020, klicka här!

”Röst och identitet i relation till omvärlden ur ett andraspråksperspektiv”
av Malin Güettler, 2019, klicka här!

”Den klingande rösten i klassrummet” – En aktionsstudie om lärarrösten
i förskoleklass av Therese Stenshäll 2019, klicka här!

”Sjunga som man talar – tala som man sjunger ?”
– Talröstträning för klassiska sångare av Mia Rådström 2017, klicka här!

”Röstakrobaterna” – En studie om dubbskådespelares röstanvändning
av Sharon Dyall 2016, klicka här!

”Närvaro i rösten” – En studie om pedagogers uppfattning av
begreppet närvaro av Rita Saxmark 2016, klicka här!

”Rösten i rätten” – En studie av advokaters medvetna
röstanvändning i rättssalen av Ulrika Precht 2015, klicka här!

”Röst och avspänning” – Vad avspänning för hela kroppen
betyder för talrösten av Ann-Christin Hallgren 2015, klicka här!

”Läsning vid ett notställ, i en fåtölj och vid ett blått bord” –
En jämförande studie i textförståelse av Anita Heikkila Einarsson 2015, klicka här!

”Att bryta (i) det vita rummet – om radiojournalister med svenska som
andraspråk” av Astrid Assefa 2014, Klicka här!

”- Sånt här behövs”- En studie i högläsning av dikter för personer
med demensdiagnos av Lily Bigestans 2014, klicka här!

”En studie i Nadine Georges röstmetod” av Susanne Gunnersen 2013, klicka här!

”Med hjärtat i halsgropen” – En studie i hur röst och tal påverkas av stress
av Catherine Hansson 2013, klicka här!

”Reseledarrösten” av Niclas Steeve 2013, klicka här!

”Röstkvaliténs och textgestaltningens betydelse i ljudboken” av Annica Hassel 2012, klicka här!

”Prästers medvetenhet och inställning till röst och kommunikation”
av Anna Krachler Collin 2012, klicka här!

” Tvärflöjtsspel och röstens väl och ve” – påverkas rösten av att spela tvärflöjt?
av Marie Lindholm Gagge 2012, klicka här!

”Den kvinnliga chefsrösten” – Kvinnliga företagsledares inställning till och
medvetenhet om röst och muntlig kommunikation av Agneta Guldberg 2011, klicka här!

”Lärarröstens taltonläge” – finns det en skillnad i lärarröstens taltonläge
före och efter en arbetsdag ? av Katarina Dahlberg 2010, klicka här!

”En bit i pusslet” – om röstträningens betydelse i behandling av ätstörning
av Sofia Sandén 2010, klicka här!

”Gestaltning av dikt” – En jämförelse mellan traditionell diktuppläsning
och Poetry Slam av Annelie Daun Bladh 2009, klicka här!

”Hur kan man känna igen sin kollega på en hostning? – Ett rättsfonetiskt
röstidentifikationsexperiment av Anna Ericsson 2008, klicka här!

”… mer höga berg och djupa dalar.” – skådespelares rösthantering vid prosa och vers
av Anna Lindholm Rosendahl 2007, klicka här!

”Röst och kommunikation i personalutbildningar inom näringslivet”
av Helena Roll 2007, klicka här!

”Teaterrösten” – en jämförande studie om röstideal på teatern och röstutbildning vid
Teaterhögskolan i Stockholm 1940 – 2004 av Annacarin Nilsson 2005, klicka här!