I en LOGONOMS arbetsmetoder ingår andnings- och avspänningsövningar, kroppsmedvetenhet, röstträning och artikulationsövningar.

När vi arbetar med muntlig framställning och kommunikation använder vi oss av framträdandeteknik, textbehandling och retorik.

Vad några kunder tyckt

”XX fick mig att både tala och agera med mer pondus vilket jag har haft stor nytta av i min karriär”

CFO transportbranschen

” XX är en mycket god pedagog som genom sin värme och tydlighet har hjälpt mig bli trygg och tydligare i min kommunikation. Hon har förmåga att se vad jag behöver utveckla och förändra, hon förmedlar det på ett rakt och positivt sätt och ger mig redskap att jobba med.”

Regionchef anläggningsbranschen