Prata rätt och få lyft i karriären

Varför är det här viktigt?

”Kommunikation är en hel vetenskap. Det är grunden till nästan allt och det har blivit viktigare att kunna prata för sig i arbetslivet. Det gäller egentligen alla yrkesgrupper. Fler har insett att man kan vinna mycket genom att förändra och utveckla sättet man kommunicerar på. Att jobba som logonom handlar om att optimera sättet människor kommunicerar. Vi hjälper både chefer och anställda. ”

Läs artikeln, klicka här

Annelie Daun Bladh

I dag ställs allt högre krav på vår förmåga att tala i olika sammanhang.

Vad du säger och inte minst hur du säger det är avgörande för om ditt budskap når fram.

För många är rösten dessutom det viktigaste arbetsredskapet och en del av yrkesidentiteten.

En LOGONOM är en röstpedagog som arbetar med röstens friskvård och muntlig kommunikation!

En LOGONOMS arbete syftar till att stärka din kompetens i olika typer av talsituationer.

En LOGONOM arbetar med människor enskilt eller i grupp som;
• vill utveckla muntlig kommunikation och retorik
• vill arbeta med röstens ergonomi, hållbarhet och uttrycksförmåga
• vill förstå samspelet mellan röst och kropp och bli medveten om kroppsspråket
• vill arbeta med uttal och språkljud
• vill utveckla rösten konstnärligt/estetiskt