Bästa medlem!

Styrelsen hoppas att du har haft en skön sommar som både varit ovanligt varm och lång. Nu närmar sig hösten med alla sina vackra färger och svalare luft som bereder väg för nya äventyr i logonomins anda. Vi inbjuder dig därmed till årets Hösttugg som detta år kommer hållas i det trevliga Kulturfyren på Skeppsholmen.

Det känns viktigt att vi tillsammans möts för att utbyta tankar och få ny inspiration inför kommande utmaningar och blir mycket glada om du vill komma och lysa upp denna dag med din närvaro!

I år har vi glädjen att få presentera logoped Eva Ihre som ger oss en workshop i hur det är ”Att undervisa i svenskt uttal”. Eva Ihre har mångårig erfarenhet som logoped och har i flera år arbetat med undervisning av svenskt uttal. Hon är medförfattare till boken
”På tal om uttal” och även utvecklare av arbetsmaterialet ”GeHör PåTal”.

”Att undervisa i svenskt uttal”

Är en introduktion till att Lära Lärare Undervisa i Svenskt Uttal. En modell för att utveckla spetskompetens i uttalsundervisning i svenska språket hos yrkesmänniskor som redan har en god kompetens i röst- och talträning.

Lärarens uppgift är att bedöma studentens/elevens förmåga till samtal på olika nivåer liksom det svenska uttalet.
Tillvägagångssättet är analys av uttalet som grund för en individuell plan. Träna att lyssna och säga efter.

Använda olika texttyper för att jämföra skriften med det man sedan gör; reduktioner, innehållsbetning, satsmelodi och frasering.

Utvärdering i form av audioinspelningar och enkäter.

Komplement i form av uppsatsen ”Det biblioterapeutiska arbetssättet som inslag i undervisning av svenskt uttal”.

I mitten av denna inspirerande workshop bjuder vi på lättare förtäring, kaffe, the och något sött.

PROGRAM: Kl 12:00.

Styrelsen hälsar alla välkomna och vi får lite tid att hälsa på- och språka med varandra.

Därefter startar Eva Ihre sin workshop.

Vi tar en paus vid lämplig tid och då bjuds du på smörgås, något sött och dryck.

Under dagen blir det även utrymme för diskussion där vi blir glada om du vill dela med dig av dina tankar och idéer som berör oss logonomer.

Hösttugget slutar Kl 16:00

OBS! Kom gärna i tid då vi har mycket roligt att hinna med!

Anmäl dig snarast till sekreterare Rita Saxmark på mailadress:info@ritasaxmark.se senast 1/11. Nämn om du har några allergier gällande förtäringen.

Plats: Kulturfyren. Slupskjulsvägen 26 på Skeppsholmen.

Varmt Välkommen!

Styrelsen//