Hej Logonom!

Lördagen den 19 november kl. 14 – 17 ca på SMI sal 228

Som gäst har vi bjudit in logoped Åslög Rosén som är verksam röstcoach på Dramaten. Hon besöker oss mellan kl. 14-15.

FIKA: vi serverar dryck med enkelt tilltugg till ett självkostnadspris av 50: – i kontanter

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA: stadgeändring. Information skickas separat.

KOLLEGIALT LÄRANDE:

Vi tänker oss att hösttugget är en fiktiv arbetsplats där vi möts som kollegor och drar våra case för varandra. Expertisen är på plats och tillsammans resonerar vi kring olika lösningar utifrån beprövad erfarenhet och praktisk kunskap.

Varmt välkommen!

hälsar styrelsen Svenska Logonomförbundet.