Bäste medlem!
 
Söndagen den 13/3 2016 håller vi årsmöte på SMI.
  • Vi startar upp med årsmötesförhandlingar kl.13.00.
  • Kl. 14 -16:  ”Kommunikation”: Vi har bjudit in Kajsa Bellman som kommer att tala om utmaningar och hur man kan möta dessa samt göra några korta övningar med oss.
Anmäl till Anna senast 5/3 om du kommer att delta.
Under dagen serverar vi kaffe, smörgås och frukt till ett självkostnadspris av 50:-. Medtag jämna kontanter.
Varmt välkommen hälsar styrelsen Svenska Logonomförbundet!