Svenska Logonomförbundets medlemmar håller kurser, workshops och utbildningar inom röstträning och muntlig framställning för  privatpersoner, organisationer och företag.

Om du inte hittar den kurs som du söker eller om inga kurser för tillfället finns annonserade nedan kan du också söka information på medlemmarnas egna hemsidor.

Dessa hittar du genom att gå in på Sök logonom och leta upp den aktuella personen.

Givetvis kan du också anlita en logonom för ett specifikt uppdrag utformat enligt dina önskemål. Gå in under medlemmar och se vem som skulle passa dig.